Terugbetaling Werkgever - hoe de aanvraag indienen?

Sedert 1 juli 2014 is de regeling van het betaald educatief verlof een gewestbevoegdheid.  Het Vlaamse gewest nu bevoegd voor de aanvragen van ondernemingen gevestigd in Vlaanderen.

De aanvragen moeten ingedeeld worden per gewest rekening houdend met onderstaande regels:

  • de aanvragen moeten worden ingediend bij het gewest waar de onderneming is gevestigd.
  • wanneer de onderneming in de KBO vestigingseenheden in verschillende gewesten heeft, dan moet de schuldvordering ingediend worden in het gewest waar het personeel dat gebruik heeft gemaakt van educatief verlof, is tewerkgesteld. Het is dus niet mogelijk om één gezamenlijke aanvraag in te dienen op naam van de maatschappelijke zetel als personeel verspreid is over vestigingen in meerdere gewesten. De aanvraag mag wel geglobaliseerd worden per gewest.

De aanvraag tot terugbetaling moet per schooljaar (educatief verlof toegekend in de periode van 1 september tot 31 augustus van het volgende jaar) voor alle werknemers samen ingediend worden voor de uiterste indieningstermijn. De postdatum of datum van indiening per mail is bepalend. (voor schooljaar 2017-2018 is de uiterste indieningstermijn 31/12/2018)

De te volgen werkwijze indien de werknemer in meer dan één gewest wordt tewerkgesteld wordt in bijgevoegde nota over intergewestelijke mobiliteit vanaf 2014-2015 (pdf / 0.17 MB) uitgelegd.

Voor de aanvraag moeten er twee formulieren ingevuld worden:

Verder nog bijvoegen:

  • verplicht per werknemer: attest van inschrijving en attest(en) van nauwgezetheid
  • indien van toepassing: het bewijs dat er lesuren samenvallen met arbeidstijd (voor werknemers <4/5 tewerkgesteld met een vast uurrooster of bij gebruik van de verhoogde maxima bij het samenvallen van lesuren en werkuren);
  • indien van toepassing: een kopie van de arbeidsovereenkomst (voor variabele deeltijdsen);
  • indien van toepassing: een verklaring (Word of PDF) op eer van de werknemer dat hij nog geen diploma hoger secundair onderwijs bezit (indien hij een opleiding basiseducatie volgt of een opleiding die leidt naar een eerste diploma hoger secundair onderwijs):
    verklaring hoogste diploma (doc / 0.02 MB)
    verklaring hoogste diploma (pdf / 0.01 MB)
Contact

Betaald Educatief Verlof

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)