Bedrag van het forfait voor het schooljaar 2015/2016

Er wordt één forfait voor de terugbetaling van een uur betaald educatief verlof toegepast. Dit forfait werd vastgesteld op 21,30 € per uur.

Voor de dossiers vanaf het schooljaar 2014-2015 wordt nog slechts één forfait gebruikt per goedgekeurd uur betaald educatief verlof. Daar waar voorheen het terugbetalingsbedrag in 2 stappen werd vastgesteld, met enerzijds een algemeen maximum forfaitair bedrag en anderzijds een maximum naargelang de categorie van de opleiding, zal door een besluit van de Vlaamse regering voortaan nog één enkel forfait worden toegepast. Dit forfait bedraagt voor het schooljaar 2015-2016 21,30 € per uur. 

Contact

Betaald Educatief Verlof

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)