Statistieken vanaf 1 april 2015

Na een overgangsfase werd vanaf 1 april 2015 het Vlaams gewest volledig bevoegd voor het betaald educatief verlof opgenomen in het Vlaams gewest.

De terugvorderingen met betrekking tot het schooljaar 2013-2014 konden worden ingediend tot 30 juni 2015. De gegevens over het betaald educatief verlof opgenomen in Vlaanderen worden vanaf dit schooljaar verwerkt door het Vlaamse gewest.

Contact

Betaald Educatief Verlof

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)