Statistieken tot en met 31 maart 2015

Voor het betaald educatief verlof worden hierna een aantal basistabellen opgenomen die kunnen geopend en gelezen worden in een spreadsheettoepassing.  Iedere tabel kan nadien afgedrukt worden en bewaard worden op de harde schijf van de gebruiker zodat de tabel op een later tijdstip nog kan geraadpleegd worden.

De volledige set van tabellen, zoals die in het verleden werd verspreid en inclusief de aangeboden basistabellen, is beschikbaar als gecomprimeerd bestand.  Dit ZIP-bestand kan de gebruiker bewaren op de harde schijf van zijn PC.  Daarna kan dit bestand uitgepakt worden en kunnen de individuele tabellen geopend worden in een spreadsheettoepassing.

Betaald Educatief Verlof CEP - NL - 2015-03-31 (zip / 0.36 MB)

Contact

Betaald Educatief Verlof

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)