Betaald educatief verlof - rechthebbende werknemers

Opgelet:
Voor opleidingen die starten op 1 september 2019 of later geldt het "Vlaams opleidingsverlof" in plaats van het "betaald educatief verlof".

Om recht te hebben op betaald educatief verlof moet je als werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Tewerkgesteld zijn in de privé-sector (de werkgever betaalt een specifieke bijdrage voor het educatief verlof) of contractueel werknemer zijn bij een autonoom overheidsbedrijf (Proximus, NMBS, bpost, Belgocontrol).  Zijn dus uitgesloten : de statutaire of contractuele werknemers tewerkgesteld bij de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de gemeenten, de OCMW’s, de intercommunales alsook het onderwijzend personeel (opgelet: het administratief,technisch en werkliedenpersoneel uit het vrij onderwijs hebben wel recht als hun loon ten laste van de instelling zelf valt).
      
  • Voltijds tewerkgesteld zijn (bij één of meerdere werkgevers) of deeltijds. Om recht te hebben op een aantal uren educatief verlof in verhouding tot de arbeidstijd, moet je als deeltijdse werknemer minstens 4/5de van de normale arbeidsduur per week tewerkgesteld zijn (vb. 30.4/38), ofwel op basis van een variabel uurrooster tewerkgesteld zijn (zo vermeld in de arbeidsovereenkomst), of minstens 1/2 tewerkgesteld zijn maar in dit laatste geval is er alleen recht voor tijdens de normale arbeidsuren gevolgde beroepsopleidingen.
      
  • Tewerkgesteld zijn volgens een arbeidsovereenkomst (ook een interimcontract, een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een startbaanovereenkomst ), een GESCO-contract, een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten…) of tewerkgesteld zijn zonder overeenkomst onder het gezag van een persoon  (bij voorbeeld als werkloze bij een vereniging)  bij één of meerdere werkgevers.
Contact

Betaald Educatief Verlof

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)