Automatische erkenning van algemene opleidingen

De cursussen die worden georganiseerd door:

  • de representatieve werknemersorganisaties;
  • de jeugd- en volwassenenorganisaties en instellingen voor werknemersvorming opgericht binnen de representatieve werknemersorganisaties of door hen erkend;

komen automatisch in aanmerking voor betaald educatief verlof op basis van het indienen van een aanvraagformulier samen met het programma van de opleiding.

Het programma wordt meegedeeld aan het gewest waar de betrokken cursisten tewerkgesteld zijn. Wijzigingen aan het programma of de data van de opleiding worden zo snel mogelijk meegedeeld aan het gewest in kwestie.

Vlaams Gewest: Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
Tel. : 1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
e-mail : educatiefverlof.algemeneopleidingen@vlaanderen.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest :Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
Tel. : 02/204 16 30
e-mail : bev@gob.irisnet.be

Waals Gewest :
SPW-DG06
Direction des Politiques transversales Région/Communauté
CEP
Place de Wallonie 1 (bâtiment II)
5100 Jambes
Tél. : 081/33 44 27
e-mail : conge.education.paye@spw.wallonie.be

Contact

Betaald Educatief Verlof ALGEMENE OPLEIDINGEN

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)