Aanvragen via de erkenningscommissie

Voor opleidingen die niet kunnen ondergebracht worden bij één van de andere categorieën opgesomd in de regelgeving, kan de erkenningscommissie beslissen over het programma van een opleiding. 

Opleidingsinstellingen vragen de erkenning aan bij de Vlaamse erkenningscommissie via educatiefverlof.erkenningscommissie@vlaanderen.be

 

Werkwijze bij de Vlaamse erkenningscommissie

Opleidingsinstellingen gebruiken onderstaande formulieren om de erkenning aan te vragen. Aanvragen dienen minstens één maand voor de start van de opleiding ingediend te worden. Een aanvraag wordt behandeld als ze volledig is en ten laatste 9 dagen voor de eerstvolgende vergadering ingediend wordt. 

Voor opleidingen die door de erkenningscommissie worden erkend dient jaarlijks na afloop van de opleiding een evaluatieverslag toegezonden te worden op hetzelfde adres.

  
Volgende vergadering van de Vlaamse erkenningscommissie betaald educatief verlof:

26/03/2019 - uiterste indiendatum voor een aanvraag: 17/03/2019
 

Geldigheid (werkingsgebied) van de erkenning door de Vlaamse erkenningscommissie is in principe beperkt tot het Vlaams gewest

De beslissing tot erkenning van een bepaalde opleiding door de Vlaamse erkenningscommissie is geldig binnen de tewerkstellingsregio Vlaanderen. Dit betekent dat werknemers tewerkgesteld in het Vlaamse gewest die deze opleiding volgen, recht zullen hebben op betaald educatief verlof.  

Indien de opleiding ook ten behoeve van werknemers tewerkgesteld binnen de tewerkstellingsregio Brussel of Wallonië wordt georganiseerd, dient de aanvraag ook tot deze regio's gericht te worden:                                                                                                                                                          

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussel Economie en Werkgelegenheid

Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
Tel. : 02/204 16 30
e-mail : bev@gob.irisnet.be(link sends e-mail)

 

Waals Gewest:
SPW-DG06
Direction des Politiques transversales Région/Communauté
CEP
Place de Wallonie 1 (bâtiment II)
5100 Jambes
Tél. : 081/33 44 27
e-mail : conge.education.paye@spw.wallonie.be

  

Opleidingen georganiseerd in een ander gewest dan het Vlaamse

Opleidingsinstellingen kunnen de erkenning vragen van een opleiding die georganiseerd wordt in het Brussels of het Waals gewest (ten behoeve van werknemers tewerkgesteld in het Vlaams gewest) bij de Vlaamse erkenningscommissie. In dat geval zullen de formulieren (aanvraagformulieren/evaluatieverslagen) steeds in het Nederlands opgesteld moeten worden. Het programma mag eventueel doorgegeven worden in het Frans.                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Contact

Betaald Educatief Verlof COMMISSIE

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)