Betaald Educatief Verlof - erkende opleidingen

Opgelet:
Voor opleidingen die starten op 1 september 2019 of later geldt het "Vlaams opleidingsverlof" in plaats van het "betaald educatief verlof".

Er zijn twee soorten opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof : de beroepsopleidingen en de algemene opleidingen. Het is niet noodzakelijk dat ze verband houden met het werk . Zij moeten minstens 32 uren duren. Aangezien niet alle opleidingen recht geven op betaald educatief verlof, is het aangewezen eerst te informeren of een opleiding al dan niet recht geeft, alvorens zich in te schrijven.

Contact

Betaald Educatief Verlof

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)