Betaald educatief verlof - bescherming tegen ontslag

De werkgever mag je niet ontslaan vanaf het ogenblik waarop de aanvraag om betaald educatief verlof te genieten, is ingediend en dit tot op het einde van de opleiding, behalve om redenen die vreemd zijn aan die aanvraag. De werkgever dient te bewijzen dat zodanige redenen voorhanden zijn.

Wanneer de aangevoerde redenen niet vreemd zijn aan de aanvraag of wanneer er geen redenen zijn aangevoerd, moet de werkgever je een vergoeding betalen gelijk aan drie maanden loon bovenop de vergoedingen voor het verbreken van de arbeidsovereenkomst.

De ontslagbescherming betreft een federale bevoegdheid.

Contact

Betaald Educatief Verlof

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)