Betaald educatief verlof

Opgelet:
Voor opleidingen die starten op 1 september 2019 of later geldt het "Vlaams opleidingsverlof" in plaats van het "betaald educatief verlof".

Het betaald educatief verlof (BEV) kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.

De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. Na de opleiding vraagt hij de terugbetaling door het indienen van een schuldvordering.

 

In de kijker

22 maart 2019
Belangrijk bericht voor de opleidingsverstrekkers
i.h.k.v. hervorming BEV naar Vlaams opleidingsverlof

Wil u nog een opleiding laten erkennen (i.h.k.v. BEV) die dit schooljaar (ten laatste 31/08/2019) start?

Dien dan ten laatste op 23/04/2019 uw erkenningsaanvraag in bij de Vlaamse erkenningscommissie of het bevoegde paritair comité! 

 

8 maart 2019
Infosessies Vlaamse opleidingsincentives

Welkom op onze infosessies rond de Vlaamse opleidingsincentives!
O.a. de regelgeving van Vlaams opleidingsverlof wordt hier toegelicht. 

--> Maart: sessies specifiek voor opleidingsverstrekkers
-->  Mei: sessies specifiek voor werkgevers 

Inschrijven? Klik hierboven op de gewenste doelgroep.

 

20 februari 2019

Wettelijk kader rond de hervorming is volledig

Op 8 februari werd het ministerieel besluit over het beoordelingssysteem van opleidingen goedgekeurd. Hiermee is het wettelijk kader rond de hervorming van betaald educatief verlof naar Vlaams opleidingsverlof volledig. Meer informatie leest u hier

Tot en met 31 augustus 2019 geldt de regelgeving van het betaald educatief verlof. De maatregel van het Vlaams opleidingsverlof gaat van kracht op 1 september 2019.

 

 

Contact

Betaald Educatief Verlof

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)