Betaald educatief verlof

Opgelet:
Voor opleidingen die starten op 1 september 2019 of later geldt het "Vlaams opleidingsverlof" in plaats van het "betaald educatief verlof".

Het betaald educatief verlof (BEV) kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.

De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. Na de opleiding vraagt hij de terugbetaling door het indienen van een schuldvordering.

 

In de kijker

30 januari 2019
Belangrijk bericht voor de opleidingsverstrekkers
i.h.k.v. hervorming BEV naar Vlaams opleidingsverlof

Wil u nog een opleiding laten erkennen (i.h.k.v. BEV) die dit schooljaar (ten laatste 31/08/2019) start?

Dien dan ten laatste op 30/04/2019 uw erkenningsaanvraag in bij de Vlaamse erkenningscommissie of het bevoegde paritair comité! 

 

21 december 2018 
Hervorming Betaald educatief verlof naar Vlaams opleidingsverlof goedgekeurd

Op 21 december 2018 keurde de Vlaamse Regering de hervorming van het betaald educatief verlof naar het Vlaams opleidingsverlof goed. 

De maatregel van het Vlaams opleidingsverlof gaat in op 1 september 2019.

De hervorming streeft een administratieve vereenvoudiging en meer transparantie na voor werkgevers en werknemers. 

  • Opleidingsverlof is het recht van iedere werknemer in de privé sector om vanaf september 2019 per schooljaar 125 uur afwezig van het werk te zijn om een opleiding te volgen met behoud van loon;
  • Arbeidsmarktgerichte opleidingen komen in aanmerking voor het opleidingsverlof.
  • Via een ministerieel besluit wordt er een beoordelingssysteem vastgelegd, met de criteria waaraan een opleiding moet voldoen om geregistreerd te worden als arbeidsmarktgerichte opleiding. 
  • Deze arbeidsmarktgerichte opleidingen, die vanaf 1 september 2019 recht geven op opleidingsverlof, opleidingscheques en opleidingskrediet, worden geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives;  
  • Ook loopbaangerichte opleidingen geven recht op opleidingsverlof. Dit zijn opleidingen die worden opgenomen in het persoonlijk ontwikkelingsplan van een werknemer die loopbaanbegeleiding volgt.
  • De strikte regels over tijdstip en plaats van de opleiding worden opgeheven. Enkel voor halftijdse werknemers met een vast uurrooster is er nog de voorwaarde dat les- en werkuren moeten samenvallen.
  • De werknemer moet de opleiding nauwgezet volgen. Dit betekent dat hij maximum 10% ongewettigd afwezig mag zijn tijdens de les. Als er een examen voorzien is bij de opleiding, is de werknemer/cursist verplicht hieraan deel te nemen. 

Er wordt ook een administratieve vereenvoudiging voorzien:

  • De werkgever moet een aanvraag indienen voor de terugbetaling van de tussenkomst in het loon bij de start van de opleiding en moet de opgenomen uren opleidingsverlof noteren in DmfA.
  • De attesten van nauwgezetheid worden vanaf september 2019 rechtstreeks door het Departement Werk en Sociale Economie opgevraagd bij de opleidingsinstelling. De werkgever hoeft deze niet meer te op te vragen bij zijn werknemer(s) en door te sturen. 
  • Voor de opleidingsverstrekkers wordt het administratieve proces eveneens gedigitaliseerd.

Tot 31 augustus 2019 geldt de regelgeving van het betaald educatief verlof. De maatregel van het Vlaams opleidingsverlof gaat van kracht op 1 september 2019.

Contact

Betaald Educatief Verlof

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)