Waar vraag je de beroepskaart aan?

Een aanvraag tot het verkrijgen, tot wijziging, tot hernieuwing of tot vervanging van een beroepskaart wordt ingediend bij:

  • de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van verblijf, indien de buitenlandse zelfstandige in het buitenland verblijft;
       
  • een erkend ondernemingsloket naar keuze indien de buitenlandse zelfstandige beschikt over een geldig verblijf in België. Als geldig verblijf worden aanvaard: “attest van immatriculatie model A” of een “bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister” (= elektronische verblijfskaart type A).

Indien men om veiligheidsredenen de aanvraag niet in het land van verblijf kan indienen, kan men de aanvraag indienen hetzij bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land, hetzij bij een ondernemingsloket. Deze laatste mogelijkheid vereist het voorafgaandelijk akkoord van de Vlaamse Minister van Werk en van de Dienst Vreemdelingenzaken. Zij moet aangevraagd worden bij de bevoegde minister en gemotiveerd en vergezeld zijn van elk bewijsstuk dat de situatie bevestigt.

Contact

Beroepskaarten / Professional cards / La carte professionnelle

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Economische Migratie en Regulering
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 08 80
Fax: 
02 553 44 22

 
Telefonisch bereikbaar van 08u30 - 12u30

Bezoek op afspraak (voormiddag tussen 9u en 12u)

Kaart / routebeschrijving