Beroepskaarten - jaarrapporten

Belangrijke opmerkingen bij de jaarrapporten:

  • De Dienst Economische Migratie leverde in 2015 voor het eerst beroepskaarten af. Het jaarrapport van 2015 is dus het eerste jaarrapport waarin ook beroepskaartgegevens worden toegelicht.
  • Het aantal afgeleverde beroepskaarten is geen weergave van het aantal migranten dat in Vlaanderen een zelfstandige activiteit uitoefent.

De jaarrapporten:

2015