Beroepskaarten - kosten

De aanvraag van een eerste beroepskaart, de wijziging, vervanging of hernieuwing kost 140 euro. Dit bedrag dient bij de indiening betaald te worden, ofwel bij het ondernemingsloket, ofwel bij de Belgische ambassade, afhankelijk van het gekozen indieningskanaal. De afgifte van deze beroepskaart of van een hernieuwing via een ondernemingsloket kost 90 euro per geldig jaar. Geen enkel recht is verschuldigd bij de aflevering van een gewijzigde of vervangen kaart.