Beroepskaarten - bewijsmiddelen

Alvorens een beroepskaartaanvraag in te dienen, zal u een aantal bewijsmiddelen moeten verzamelen. Dit zijn documenten die uw aanvraag kunnen ondersteunen, zoals een motivatiebrief of een ondernemingsplan. Uw persoonlijke situatie en het type beroepskaartaanvraag bepalen welke documenten moeten worden toegevoegd aan het aanvraagformulier.

Hier kan u per type aanvraag de vereiste bewijsmiddelen terugvinden. Als u niet in staat bent om bepaalde bewijsmiddelen te bezorgen, gelieve dan uitdrukkelijk in uw motivatiebrief te vermelden waarom dit het geval is.

Type Aanvraag: