Beroepskaarten - geldigheid

Een beroepskaart wordt toegekend voor een periode van maximum vijf jaar. Meestal wordt de beroepskaart voor een geldigheidsduur van 2 jaar toegekend om de betrokkene de mogelijkheid te bieden zijn of haar zelfstandige activiteit te ontwikkelen.

  • een beroepskaart voor 1 jaar wordt afgeleverd aan studenten die bijkomend aan hun studies een zelfstandige activiteit wensen uit te oefenen (als bewijsmiddel wordt een inschrijvingsbewijs van het opleidingsinstituut, de hogeschool of de universiteit opgevraagd, dat telkens loopt over 1 jaar);
  • een beroepskaart voor 3 jaar wordt soms toegekend in het kader van een hernieuwing indien de aanvrager zijn zelfstandige activiteit goed heeft aangevat en deze gunstig lijkt te evolueren;
  • een beroepskaart voor 4 jaar wordt nagenoeg nooit toegekend tenzij bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag waar men in eerste instantie de economische meerwaarde zodanig hoog inschat dat men de beroepskaart voor 5 jaar zou toekennen maar dat de betrokkene maar een mandaat voor 4 jaar heeft gekregen;
  • een beroepskaart voor 5 jaar wordt enkel toegekend in het kader van een zeer significante economische meerwaarde voor België, onder meer aangetoond door een zeer hoog kapitaal, zeer hoge omzetcijfers, bijkomende tewerkstelling,...

Bij het verstrijken van de geldigheidstermijn kan de beroepskaart hernieuwd worden indien men voldaan heeft aan de reglementaire, fiscale en sociale verplichtingen alsook aan het criterium economisch nut dat de toekenning van de beroepskaart onderbouwde. Men moet de aanvraag tot hernieuwing minstens drie maanden voor de vervaldatum indienen via het gekozen ondernemingsloket.

Een beroepskaart wordt afgeleverd voor één of meerdere specifieke activiteiten, vermeld op de machtiging. Elke wijziging of toevoeging van een activiteit vereist bijgevolg het voorafgaand verkrijgen van een nieuwe machtiging. Ook deze aanpassingen kan men aanvragen bij de dienst Economische migratie, via het gekozen ondernemingsloket.

Wanneer de vorige beroepskaart is kwijtgeraakt, moet de aanvraag vergezeld zijn van een bewijs van aangifte bij de politie.

De geldigheid van de beroepskaart is verbonden aan het recht op verblijf. Indien er aan het verblijfsrecht een einde komt, is de beroepskaart niet meer bruikbaar en moet deze aan het ondernemingsloket terugbezorgd worden.