Beroepskaarten - Brussel en Wallonië

Brussel

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Brussel Economie en Werkgelegenheid 
Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie

Kruidtuinlaan 20 
1035 Brussel

Tel.: 02 204 13 99 
Tel.: 02 204 15 28

E-mail:  arbeid.eco@gob.irisnet.be  

Website: De beroepskaart voor vreemdelingen

Wallonie

Service public de Wallonie

Direction générale de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche 
Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle - Direction de l'Emploi et des Permis de travail

Place de la Wallonie 1 - bâtiment II, 4ème étage 
5100 Namur (Jambes)

Tél. : 081 33 43 92 
E-mail : professionalcard@spw.wallonie.be  

Site web : La carte professionnelle