Bewijsmiddelen wijziging

De bewijsmiddelen die vereist zijn bij een wijzigingsaanvraag, hangen af van de gewenste wijziging. De wijziging moet telkens gestaafd worden door het bijbehorende bewijs. Daarenboven moet er een bewijs bij het aanvraagformulier gevoegd worden dat de aanvraagkost van 140 euro werd betaald. Ook de originele beroepskaart moet bij de aanvraag gevoegd worden.

Als u de activiteit, het statuut van uw onderneming of het statuut van uw verblijf (bijvoorbeeld beroepskaart die geen recht geeft op verblijf wijzigen in een beroepskaart die recht geeft op verblijf) wenst te veranderen of actief wilt worden in een andere onderneming dan deze die vermeld wordt op de beroepskaart, dan zal er opnieuw een analyse van de aanvraag moeten gebeuren zoals bij een nieuwe beroepskaartaanvraag. U moet dus dezelfde bewijsmiddelen bij het aanvraagformulier voegen als deze die vermeld worden bij ‘nieuwe aanvraag’. Bij uittreding van de onderneming moet u ook de hiervoor relevante bewijsmiddelen aanleveren.

De documenten die u al eens bezorgd hebt in het kader van een eerdere beroepskaartaanvraag hoeft u niet opnieuw toe te voegen.