Bewijsmiddelen nieuwe aanvraag

Algemene documenten

De volgende algemene documenten moeten bij elke nieuwe beroepskaartaanvraag gevoegd worden:

 • Voorblad dat een overzicht biedt van alle bewijsmiddelen die u heeft toegevoegd aan uw aanvraagformulier;
 • Getuigschrift van goed gedrag en zeden of uittreksel uit het strafregister op uw naam (maximum 6 maanden oud), afgeleverd door de overheid van het land waar u op dit moment verblijft;
 • Bewijs dat de aanvraagkost van 140 euro werd betaald;
 • Kopie van uw verblijfsvergunning, voor het land waar u uw aanvraag indient.

Specifieke documenten

Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de aanvrager moeten nog één of meer specifieke documenten bij de  beroepskaartaanvraag gevoegd worden:

 1. Als de beroepskaart geen recht moet geven op verblijf omdat u al op basis van een andere reden (bv. een arbeidskaart, na gezinshereniging,…) een A-kaart heeft bekomen of als u actief wilt worden als diamanthandelaar, dan moeten de volgende documenten worden toegevoegd:
   
  • Bewijs dat uw onderneming de ondernemersvaardigheden kan bewijzen of hiervan vrijgesteld is, bijvoorbeeld aan de hand van een uittreksel van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een verklaring van een erkend ondernemingsloket, een kopie van een diploma (indien relevant voor de ondernemersvaardigheden),….
    
 2. Als de beroepskaart recht moet geven op verblijf en u niet over de status van langdurig ingezetene in een andere EU-lidstaat beschikt:
   
 3. Als de beroepskaart recht moet geven op verblijf en u over de status van langdurig ingezetene in een andere EU-lidstaat beschikt: