Beroepskaarten - andere adressen en links

Belgische ambassades en consulaten

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Karmelietenstraat 15 1000 Brussel, België
tel: 02 501 81 11
Adressen van Belgische ambassades en consulaten in het buitenland

 

Ondernemingsloketten

Momenteel zijn acht ondernemingsloketten erkend (in alfabetische volgorde met de gegevens van de maatschappelijke zetel van elk loket):