Beroepskaarten

Niet-Belgen die een zelfstandige beroepsactiviteit willen uitoefenen

Aanvraagprocedure

Vrijstellingen

Bepaalde categorieën vreemdelingen zijn vrijgesteld van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart.