Wie komt niet in aanmerking voor de incentive?

Werknemers met volgende contracten worden uitgesloten:

  • Uitzendcontracten

Let op! De werkgever die een uitzendkracht aanwerft na een interimperiode van maximaal 3 maanden, kan mogelijk wel aanspraak maken op de aanwervingsincentive voor zover de werkzoekende de dag onmiddellijk voorafgaand aan de vaste tewerkstelling bij VDAB is ingeschreven als niet werkend werkzoekende. zie ook in de FAQ-rubriek

  • Contracten als Flexi-jobwerknemer
  • Contracten als gelegenheidswerknemer

Welke werkgevers komen niet in aanmerking?

  • ‘ondernemingen in moeilijkheden’
    Meer info vind je terug op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Hier vind je ook 2 rekenmodules, waardoor je zelf kan berekenen of je onder het begrip ‘onderneming in moeilijkheden’ valt

Met welke subsidies is de incentive niet cumuleerbaar?

  • Met de loonincentive i.k.v. maatwerk (idem beschutte en sociale werkplaatsen)
  • Met de vergoeding i.k.v. lokale diensteneconomie
  • Met de loonincentive i.k.v. invoegbedrijven

 

Meer info hierover vind je in onze FAQ-rubriek onder de trefwoord 'cumul' en 'weigering'.