Wie komt in aanmerking voor de incentive?

Welke werkgevers?

 • Elke werkgever: dus zowel private als publieke sector, profit als non-profit
 • Die een werknemer tewerkstelt in een vestiging in het Vlaamse Gewest

Voor welke werknemers?

Er moet gelijktijdig voldaan zijn aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Werknemer is 2 jaar Ingeschreven bij VDAB als niet werkend werkzoekend (onmiddellijk voorafgaand aan de indiensttreding)
  • Volgende periodes worden gelijkgesteld (op voorwaarde dat men - minstens - de dag voorafgaand aan de nieuwe tewerkstelling, is ingeschreven bij VDAB als niet werkend werkzoekende): 
   • een onderbreking van de inschrijving van maximaal 3 maanden (bijv. een uitschrijving n.a.v. een korte tewerkstelling - zie ook: trefwoord gelijkstellingen)
   • een periode van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval;
   • een periode van detentie;
 • Werknemer is 25 jaar of ouder en jonger dan 55 jaar (op het einde van het kwartaal van indiensttreding)
 • Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of gelijkgesteld (= tijdelijke arbeidsovereenkomst(en) van minimaal 3 maanden indien gangbaar wervingsbeleid van de onderneming)
 • Tewerkgesteld in een vestiging in het Vlaamse Gewest
 • Aanvraag binnen de 3 maanden na de start van de arbeidsovereenkomst

Hoe weet ik of mijn nieuwe werknemer 2 jaar was ingeschreven bij VDAB?

Indien je reeds bevestiging wil krijgen dat je nieuwe werknemer 2 jaar is ingeschreven geweest als niet-werkende werkzoekende, moet de (kandidaat)werknemer een e-mail sturen naar tewerkstelling@vdab.be met de vraag of hij in aanmerking komt voor de aanwervingsincentive. Omwille van privacy‐redenen moet de werkzoekende zelf de vraag stellen.  VDAB mag immers niet antwoorden op vragen van een derde (werkgever, sociaal secretariaat of andere tussenpersoon) i.v.m. individuele dossiers van werkzoekenden. De werkzoekende kan het antwoord dan aan u doorsturen.

Meer info hierover vind je in onze FAQ-rubriek onder het trefwoord 'werkgever'.