Aanwervingsincentive - wetgeving

17 Februari 2017: Besluit van de Vlaamse Regering (pdf / 0.04 MB) tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden (Belgisch Staatsblad van 22 maart 2017);

12 mei 2017: Ministerieel besluit (pdf / 0.65 MB) tot uitvoering van de bepalingen in artikel 2, §1, tweede lid, artikel 6, §2, tweede lid, en artikel 8, derde lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden (Belgisch Staatsblad van 13 juni 2017)

21 augustus 2017: Ministerieel besluit (pdf / 0.67 MB) tot wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 12 mei 2017 tot uitvoering van de bepalingen in artikel  2, §1, tweede lid, artikel 6, §2, tweede lid, en artikel 8, derde lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden.

 

Je kan alle wetteksten i.v.m. de aanwervingsincentive ook terugvinden via de officiële website van het Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm > geef in het zoekscherm naast de tekst "Woord(en)" de zoekterm "aanwervingsincentive" in en klik op de knop "opzoeking". Klik daarna op de knop "Lijst" en vervolgens op "Detail" om de wettekst te raadplegen.