Waarom een ‘aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden’?

De Vlaamse overheid wil de aanwerving en duurzame tewerkstelling van langdurig werkzoekenden voor de werkgevers financieel aantrekkelijk(er) maken. Concreet wil de aanwervingsincentive de tewerkstellingskansen bevorderen van werkzoekenden die twee jaar of langer werkzoekend zijn. De werkgever ontvangt hiervoor een premie in twee schijven (na een tewerkstelling van 3 maanden en na één jaar tewerkstelling). De premie is beperkt tot de 25 tot 54 jarigen omdat deze groep niet in aanmerking komt voor de RSZ-doelgroepverminderingen voor jongeren of ouderen.

Met de uitwerking van deze premie is er nu een totaalpakket voor langdurig werkzoekenden. De Vlaamse overheid ontwikkelde al het concept van de tijdelijke werkervaring: mensen via opleidingen en stages opnieuw aansluiting laten vinden bij de arbeidsmarkt. Deze tijdelijke werkervaring scherpt hun attitudes en competenties aan, waarna de aanwervingsincentive de werkgever dat laatste duwtje in de rug moet geven.