Hoe wordt de incentive betaald?

De incentive wordt betaald in 2 schijven:

1ste schijf – 1.250€ euro (of 750€ bij tewerkstelling 30-80%)

De eerste schijf wordt automatisch betaald na een tewerkstelling van 3 maanden (op het einde van de 4de maand) op basis van de gegevens die we van RSZ (Dimona) en VDAB via (automatische) digitale gegevensstromen ontvangen, waarbij wordt gecheckt of de werknemer na 3 maanden nog in dienst is bij de werkgever.

Wordt de tewerkstelling stopgezet vóór de 3 maanden, dan krijgt de werkgever een automatische mail met de vraag van wie het ontslag is uitgegaan. De eerste schijf wordt immers alleen uitbetaald, wanneer de werkgever bewijst dat de stopzetting van de arbeidsrelatie gebeurde door de werknemer zelf, hetzij wegens dringende reden die de aangeworvene ten laste wordt gelegd, hetzij wegens overmacht, hetzij om redenen buiten wil van de werkgever. Ontvangen we binnen de 3 maanden geen antwoord op deze mail, dan vervalt de uitbetaling van de 1ste schijf.

2de schijf – 3.000€ (of 1800€ bij tewerkstelling 30-80%)

De tweede schijf wordt automatisch betaald na een tewerkstelling van 12 maanden (op het einde van de 13de maand). Voor de uitbetaling van de 2de schijf gaan we via Dimona en DMfa na of de werknemer na 12 maanden nog in dienst is bij de werkgever en of de tewerkstellingsbreuk die de werkgever heeft opgegeven bij de initiële aanvraag, overeenkomt met de werkelijke prestaties. Wanneer uit deze gegevens blijkt dat de tewerkstellingsbreuk in de loop van het jaar gewijzigd is, zal hiermee automatisch rekening gehouden worden bij de uitbetaling van de tweede schijf. Dit kan betekenen dat er ingehouden wordt of bijgestort.

Wordt de tewerkstelling stopgezet vóór de 12 maanden, dan krijgt de werkgever een automatische mail met de vraag van wie het ontslag is uitgegaan. De 2de schijf wordt immers alleen uitbetaald wanneer de werkgever bewijst dat de stopzetting van de arbeidsrelatie gebeurde door de werknemer zelf, hetzij wegens dringende reden die de aangeworvene ten laste wordt gelegd, hetzij wegens overmacht, hetzij om redenen buiten wil van de werkgever. Ontvangen we binnen de 3 maanden geen antwoord op deze mail, dan vervalt de uitbetaling van de 2de schijf.

Betaaldata

De aanwervingsincentive wordt maandelijks betaald op het einde van de maand. De betalingen worden elke maand afgesloten op de 27ste (uitzonderlijk 31/12 voor december). De laatste betaling is gebeurd eind juli. De volgende betaling is gepland eind augustus.

Betalingsmededeling bij overschrijving

De mededeling bij de betaling is volgens volgend 'format': 1-ste-schijf.AWI-001.2017-Q3.09-www.werk.be/awi/betaling

  • 1-ste-schijf: het betreft de 1ste schijf (van 2 schijven): dwz.1250€ of 750€
  • AWI-001: dossiernummer - te vermelden indien u vragen heeft over uw dossier
  • 2017-Q3.09: jaar - kwartaal en maand van de betaling
  • www.werk.be/awi/betaling: website waarop u alle bijkomende informatie m.b.t. de betaling kan vinden.

Meer info hierover vind je ook in onze FAQ-rubriek onder het trefwoord 'betaling'.