Hoe vraag ik de incentive aan?

De aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden (AWI) kan alleen online aangevraagd worden door de werkgever binnen 3 maanden na indiensttreding. Hierdoor heb je zeer snel een beslissing (meestal dezelfde dag nog), moet je maar een heel beperkt aantal gegevens invullen of bijvoegen (alleen het gescande contract) en moet je bij latere wijzigingen (bijv. verlenging contract, verhoging/verlaging % tewerkstelling) zelf niets meer ondernemen.

Hoe kan je aanmelden?

  1. Ben je de officiële vertegenwoordiger van je organisatie (bijv. eigenaar , zaakvoerder, bestuurder, ...), dan kan je onmiddellijk met je elektronische identiteitskaart ('E-ID') inloggen (link is external)om de AWI aan te vragen. Je kan hier(link is external)

      nagaan of je de officiële vertegenwoordiger van je bedrijf bent: geef je ondernemingsnummer in en kijk of je naam vermeld staat onder de rubriek 'Functies'. Let op dat je inlogt namens je organisatie of onderneming nadat je je Pin-code of token hebt ingegeven  (dit is normaal het tweede blokje!) en niet als burger of natuurlijk persoon (dit is het eerste blokje) .    Staat er bij 'functies' niemand vermeldt, dan dien je dit eerst te laten corrigeren bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Stuur hiervoor een mail naar KBO-BCE-FUNCTIONS@economie.fgov.be met een kopij van de publicatie in het Belgisch Staatsblad betreffende de benoeming en een kopij van de voor en achterzijde van de identiteitskaart van de wettelijke functiehouder.                                                                                                                                                                                           .

  2. Ben je niet de officiële vertegenwoordiger, maar heb je al wel -  namens je organisatie - een online aanvraag ingediend voor een andere maatregel van de Vlaamse overheid (bijv. VOP,  VZA)(link is external), ...) , dan kan je ook inloggen(link is external) in het het WSE-loket en dan zal je online begeleid worden om eerst extra gebruikersrechten aan te vragen voor de AWI ('zie knop: gebruiksrechten aanvragen onder de hoofding 'aanwervingsincentive'). Op het einde van deze procedure vertrekt er een mailtje naar de verantwoordelijke van je organisatie (de zogenaamde 'lokale beheerder'). Van zodra je lokale beheerder je extra rechten dan goedkeurt (je ontvangt hiervan ook een mailtje), kan je de AWI aanvragen.                                                                                                                                                                                .    
  3. Ben je niet de officiële vertegenwoordiger van je bedrijf en heb je ook nog nooit een online aanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid, dan zal de verantwoordelijke van je bedrijf je eerst de nodige rechten moeten toekennen, zodat wij weten dat je gemachtigd bent om je organisatie te vertegenwoordigen. Hoe dit verloopt, vind je hier.
 

... ik heb heel de registratieprocedure correct doorlopen en alle rechten zijn in orde, maar toch krijg ik geen knop 'nieuwe aanvraag' te zien als ik inlog ... ??

  • Als je inlogt met je elektronische identiteitskaart krijg je twee mogelijkheden te zien: je kan ofwel inloggen onder je eigen naam als natuurlijk persoon, ofwel onder de naam van je firma. Je zal er moeten op letten dat je inlogt in het onderste vakje, onder je ondernemingsnummer BE0XXXXXXXXX.
  • Lees eerst nog even deze overige belangrijke tips, ze kunnen je tijd en moeite besparen!

Meer info hierover vind je ook in onze FAQ-rubriek onder het trefwoord 'aanvraag'.

Hoe verloopt de procedure verder?

Alle communicatie verloopt via e-mail.  Je ontvangt onmiddellijk na de online aanvraag een automatische ontvangstmelding dat het dossier geregistreerd werd. Bij de mail is ook een overzicht van je dossier toegevoegd. 

Wanneer de voorwaarden gecontroleerd zijn op basis van de (automatische) digitale gegevensstromen met RSZ en VDAB (meestal dezelfde dag nog), ontvang je een beslissing via mail. Is de beslissing positief, dan worden de tijdstippen van de uitbetaling van de aanwervingsincentive, medegedeeld. Is de beslissing negatief, dan worden de motieven voor het niet-toekennen van de incentive medegedeeld.

De eerste schijf zal uitbetaald worden het einde van de 4 maand, na en op voorwaarde van een tewerkstelling van 3 maanden. De tweede schijf wordt betaald de 13de maand, na en op voorwaarde van een tewerkstelling van 12 maanden. Wanneer de tewerkstelling werd stopgezet buiten de wil van de werkgever, kan de premie toch nog uitbetaald worden. De exacte regels en procedure vind je onder de rubriek 'Hoe wordt de incentive betaald?'