Aanwervingsincentive - dossier raadplegen

In het WSE-loket kan je de stand van je dossier opvolgen, je berekeningsnota's en andere documenten raadplegen en bijkomende documenten opladen.

Stand van je dossier

Nadat je bent ingelogd en klikt op je dossiernummer, krijg je onder de hoofding 'actuele stand van het dossier' de status en fase van je dossier. Zo zie je welke dossiers je hebt ingediend, welke dossiers nog 'in behandeling' zijn (dwz. waarvoor nog geen beslissing is genomen), onvolledig zijn of goedgekeurd/geweigerd zijn.

Berekeningsnota's en andere documenten downloaden

Nadat je bent ingelogd, klik je op de knop ‘berekeningen’, dan krijg je een overzicht van alle betalingen m.b.t. alle premies die zijn goedgekeurd, niet alleen voor de AWI, maar ook voor mogelijke andere maatregelen (bijv. VOP en Vlaams Zorgkrediet)

Nadat je bent ingelogd en klikt op je dossiernummer, krijg je onder de hoofding 'Documenten' alle documenten i.v.m. je dossier. (bijv. het arbeidscontract, overzicht van je aanvraag, goedkeuring/weigering, vraag om bijkomende inlichtingen, ...)

Opgelet! In de opstartfase zullen alleen nieuwe documenten - dwz. opgemaakt na 9/7/2018 - beschikbaar zijn

Bijkomende documenten opladen

Nadat je bent ingelogd en klikt op je dossiernummer, vind je onder de hoofding 'Documenten' de knop ‘bestand opladen’. Klik je hierop, dan zal je ‘verkenner’ op je PC automatisch openen en kan je het document selecteren dat je wil opladen (bijv. wanneer de arbeidsovereenkomst vroegtijdig werd onderbroken het bewijs dat de werknemer zelf ontslag heeft genomen of de C4).