Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden - AWI

De Vlaamse Regering wil met de aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden de aanwerving en duurzame tewerkstelling van langdurig werkzoekenden voor de werkgevers financieel aantrekkelijk(er) maken en de tewerkstellingskansen bevorderen van werkzoekenden die twee jaar of langer werkzoekend zijn.

De maatregel heeft terugwerkende kracht voor alle aanwervingen vanaf 1 januari 2017. In de wetgeving is er een overgangsregeling voorzien zodat alle aanvragen tijdig kunnen gebeuren.

De aanvraagtermijn werd verlengd tot eind oktober.

De premie zal alleen online kunnen aangevraagd worden. De opstart van de maatregel gebeurt in verschillende fasen.  Momenteel kan u reeds een aanvraag indienen. Vanaf september zal de aanwervingsincentive uitbetaald worden.

Meer hierover vindt u onder de rubriek ‘Hoe vraag ik de incentive aan?