Veelgestelde vragen social profit

 1. Ik werk in de social profit sector. Wanneer kan ik een aanmoedigingspremie krijgen?

  Je kan een aanmoedigingspremie krijgen wanneer je:

  • tijdskrediet opneemt, of
  • een thematisch verlof (dit is ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof voor medische bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid), of
  • als 55+er je arbeidsprestaties vermindert, en
  • je voldoet aan de voorwaarden van loopbaankrediet, zorgkrediet, landingsbaan, opleidingskrediet, of
  • als werknemer van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering je arbeidsduur vermindert..
    
 2. Hoeveel tijd heb ik om de aanmoedigingspremie aan te vragen?

  Binnen de zes maanden na de aanvang van de onderbreking moet je volledige aanvraag (ingevuld aanvraagformulier én nodige bijlagen) op onze dienst toekomen.
   

 3. Wanneer wordt de premie uitbetaald?

  Er kan slechts een betaling gebeuren als je aanvraag voor een aanmoedigingspremie is goedgekeurd. De betaling van een maand aanmoedigingspremie gebeurt nadat deze volledige maand is verstreken, rond de 15de van de daaropvolgende maand ( als je tijdskrediet of thematisch verlof op het moment van de goedkeuring al enige tijd loopt, worden ook de voorgaande maanden mee uitbetaald ).
   

 4. Wat is een alleenstaande?

  Iemand die alleen woont of uitsluitend samen met kinderen waarvan minstens 1 ten laste.
   

 5. Ik neem een tijdskrediet, maar voldoe niet aan de voorwaarden om bijvoorbeeld een loopbaankrediet op te nemen. Kan ik opteren voor het stelsel van de aanmoedigingspremie in de privésector?

  Nee, sinds 1 januari 2002 kan je als werknemer uit de social profitsector enkel nog gebruik maken van het stelsel van de social profitsector.
  Alleen wie tot het doelgroeppersoneel van een sociale of beschutte werkplaats behoort, kan voor beide stelsels in aanmerking komen. Voor het zorgkrediet en het opleidingskrediet vallen deze personen onder de regeling van de privésector. Wanneer zij een landingsbaan nemen, kunnen ze de premie van de social profit sector aanvragen.
   

 6. Welke wijzigingen geef ik onmiddellijk schriftelijk door aan de dienst aanmoedigingspremies?

  - nieuw adres
  - nieuw bankrekeningnummer
  - nieuw arbeidscontract
  - nieuwe werkgever
  - herziening bij de RVA
  - stopzetting bij de RVA
  - starten met een zelfstandige activiteit
  - uitkering overlevingspensioen of rustpensioen
  - op (brug)pensioen
  - stopzetten van de opleiding als je de premie voor opleiding krijgt of samenwonen voor wie de extra premie als ‘alleenstaande’ ontvangt

  Deze wijzigingen geef je schriftelijk door via e-mail ( aanmoedigingspremie@vlaanderen.be ), fax 02 553 44 22 of brief en je vermeldt daarbij je dossiernummer en/of rijksregisternummer.
   

 7. Ik neem tijdskrediet op in het kader van opleiding. Kom ik in aanmerking voor een aanmoedigingspremie loopbaankrediet?

  Ja, per 5 jaar anciënniteit in de social profitsector heb je recht op 3 maanden loopbaankrediet (met een maximum van 12 maanden).
   

 8. Ik neem tijdskrediet op in het kader van zorg. Kom ik in aanmerking voor een aanmoedigingspremie opleidingskrediet ?

  Neen, een aanmoedigingspremie opleidingskrediet kan enkel worden toegekend bij opname van een tijdskrediet met motief opleiding.
   

 9. Ik neem tijdskrediet op in het kader van opleiding. Kom ik in aanmerking voor een aanmoedigingspremie zorgkrediet ?

  Neen, een aanmoedigingspremie zorgkrediet kan enkel worden toegekend bij opname van een tijdskrediet met motief zorg.
   

Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700