Veelgestelde vragen privé sector

 1. Ik werk in de privésector. Wanneer kan ik een aanmoedigingspremie krijgen?

  Je kunt een aanmoedigingspremie krijgen als je een thematisch verlof of een tijdskrediet neemt in het kader van zorgkrediet of een tijdskrediet in het kader van opleidingskrediet. Ook werknemers van ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering die hun arbeidsduur verminderen en hiervoor géén uitkering ontvangen van de RVA, kunnen een aanmoedigingspremie aanvragen.
   

 2. Hoeveel tijd heb ik om de aanmoedigingspremie aan te vragen?

  Op het moment dat je volledige aanvraag (ingevuld aanvraagformulier én nodige bijlagen) voor de aanmoedigingspremie op onze dienst toekomt, kan de premie nog slechts met een terugwerkende kracht van maximum zes maanden worden toegekend.
   

 3. Is er een verschil als ik mijn loopbaan bijvoorbeeld volledig onderbreek of als ik mijn loopbaan voor 50% schors?

  De periode waarvoor je een aanmoedigingspremie kan verkrijgen, is in beide gevallen:

  • 12 maanden voor een zorgkrediet en
  • 24 maanden voor een opleidingskrediet

  De maanden waarvoor je bij vorige aanvragen (sinds 1/1/2002) al een premie hebt ontvangen, tellen effectief mee voor het bepalen van de maximum duur van 12 of 24 maanden.
  Het bedrag van de premie verschilt wel naargelang je halftijds of voltijds je loopbaan onderbreekt.
   

 4. Wat is een alleenstaande?

  Iemand die alleen woont of uitsluitend samen met kinderen waarvan minstens 1 ten laste.
   

 5. Kan ik genieten van een aanmoedigingspremie als er in mijn bedrijf géén CAO, bedrijfsakkoord of toetredingsakte is afgesloten?

  Je komt dan enkel in aanmerking voor de suppletieve regeling. Deze regeling is geldig als je

  • één van de drie thematische verloven opneemt (ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof voor medische bijstand van een zwaar ziek gezins- of familielid), of
  • een tijdskrediet opneemt voor het verstrekken van palliatieve zorgen, of voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid (op basis van een medisch attest, luik D van het aanvraagformulier), of
  • tweedekansonderwijs volgt, dat wil zeggen: 
   onderwijs dat personen van 18 jaar of ouder de kans biedt om een diploma of getuigschrift van algemeen, beroeps- of technisch secundair onderwijs te behalen van een hogere graad dan de graad die de betrokkene reeds bezit.
    
 6. Ik ben 55+ en neem een ½ of 1/5 tijdskrediet eindeloopbaan op. Kan ik nog een aanmoedigingspremie krijgen?

  Nee. Na de procedure die is gevolgd in het overlegcomité is deze aanmoedigingspremie niet langer Vlaams, de RVA kent sinds 1/2/2002 een verhoogde uitkering toe.
   

 7. Ik werk voltijds en ga 1/5 minder werken. Kan ik nog een aanmoedigingspremie krijgen?

  Nee. Na de procedure die is gevolgd in het overlegcomité is deze aanmoedigingspremie niet langer Vlaams, de RVA kent sinds 1/2/2002 een verhoogde uitkering toe.

  Bij opname van een 1/5de thematisch verlof kun je wel een aanmoedigingspremie zorgkrediet aanvragen.
   

 8. Ik neem tijdskrediet op om er even tussenuit te zijn. Krijg ik nog een aanmoedigingspremie?

  Nee. Je moet voldoen aan de voorwaarden voor een zorgkrediet of een opleidingskrediet. Ook een werknemer van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering die zijn arbeidsduur vermindert en hiervoor géén uitkering ontvangt van de RVA, kan een aanmoedigingspremie aanvragen.
   

 9. Ik werk voltijds, maar ga 1/5 minder werken om een opleiding te volgen. Kan ik een aanmoedigingspremie ontvangen?

  Nee. Na de procedure die is gevolgd in het overlegcomité is deze aanmoedigingspremie niet langer Vlaams, de RVA kent sinds 1/2/2002 een verhoogde uitkering toe.
   

 10. Ik werk in de social profit sector, maar voldoe niet aan de voorwaarden van het stelsel van de aanmoedigingspremie voor de social profit sector. Kan ik een aanmoedigingspremie aanvragen binnen het stelsel van de privésector?

  Nee, als werknemer van de Vlaamse social profit sector kun je enkel gebruik maken van de premies uit het stelsel van de social profit sector.

  Alleen wie tot het doelgroeppersoneel van een sociale of beschutte werkplaats behoort, kan voor beide stelsels in aanmerking komen. Voor het zorgkrediet en het opleidingskrediet vallen deze personen onder de regeling van de privésector. Wanneer zij een landingsbaan nemen, kunnen ze de premie van de social profit sector aanvragen.

  Werknemers die behoren tot het personeel van ziekenhuizen en rusthuizen (federaal geregelde social profit sector) kunnen niet genieten van de Vlaamse premies voor de Vlaamse private social profit sector, maar wel van de aanmoedigingspremies voor de privésector.
   

 11. Wanneer wordt de aanmoedigingspremie uitbetaald?

  Maandelijks. Er kan slechts een betaling plaatsvinden als je aanvraag voor een aanmoedigingspremie is goedgekeurd. De betaling van een maand aanmoedigingspremie gebeurt nadat deze volledige maand is verstreken rond de 15de van de daaropvolgende maand ( als je tijdskrediet of thematisch verlof op het moment van de goedkeuring al enige tijd loopt, worden ook de voorgaande maanden mee uitbetaald ).
   

 12. Welke wijzigingen geef ik onmiddellijk schriftelijk door aan de dienst aanmoedigingspremies?
  • nieuw adres
  • nieuw bankrekeningnummer
  • nieuw arbeidscontract
  • nieuwe werkgever
  • herziening bij de RVA
  • stopzetting bij de RVA
  • starten met een zelfstandige activiteit
  • uitkering overlevingspensioen of rustpensioen
  • op (brug)pensioen
  • stopzetten van de opleiding als je opleidingskrediet krijgt
  • samenwonen voor wie de extra premie als ‘alleenstaande’ ontvangt

   

 13. Ik neem tijdskrediet op in het kader van zorg. Kom ik in aanmerking voor een aanmoedigingspremie opleidingskrediet ?

  Neen, een aanmoedigingspremie opleidingskrediet kan enkel worden toegekend bij opname van een tijdskrediet met motief opleiding.
   

 14. Ik neem tijdskrediet op in het kader van opleiding. Kom ik in aanmerking voor een aanmoedigingspremie zorgkrediet ?

  Neen, een aanmoedigingspremie zorgkrediet kan enkel worden toegekend bij opname van een tijdskrediet met motief zorg.
   

Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700