Social Profitsector - zorgkrediet

Kom je in aanmerking?

De aanmoedigingspremie zorgkrediet geldt voor de thematische verloven die erkend zijn door de RVA:

  • palliatief verlof,
  • medische bijstand,
  • ouderschapsverlof.

Om in aanmerking te komen voor een aanmoedigingspremie zorgkrediet, moet je

  • je thematisch verlof met onderbrekingsuitkeringen bij de RVA al hebben verkregen
  • je aanvraag voor de premie binnen de 6 maanden na het begin van je loopbaanonderbreking indienen.  Ook wanneer er een goedkeuring is van de RVA, maar er een periode geen uitbetaling is door de RVA (onderbreking zonder uitkeringen), moet de aanvraag ons bereiken binnen de 6 maanden na de start van de onderbreking.  De uitbetaling van de aanmoedigingspremie start pas vanaf het ogenblik dat de RVA een uitkering toekent.

Hoe lang kun je de aanmoedigingspremie krijgen?

Tijdens je volledige beroepsloopbaan kun je voor de duur van maximum 1 jaar een aanmoedigingspremie zorgkrediet krijgen. Als je dat wilt, kun je voor of na het zorgkrediet (maar niet tegelijkertijd) ook een andere aanmoedigingspremie aanvragen.

Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie?

Wat je moet weten over de aanmoedigingspremie:

  • De aanmoedigingspremies zijn gekoppeld aan het indexcijfer (laatste aanpassing op 01-10-2018).
  • Op de Vlaamse aanmoedigingspremie wordt 11% bedrijfsvoorheffing ingehouden.
  • De Vlaamse overheid betaalt de aanmoedigingspremies maandelijks uit uit omstreeks de 15e van de maand volgend op de maand waarop de premie betrekking heeft.
  • Vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de datum waarop je niet meer voldoet aan de voorwaarden tot het bekomen van de aanmoedigingspremie, verlies je het recht op de premie.
  • Elke wijziging in de persoonlijke situatie moet onmiddellijk en schriftelijk ( via e-mail, fax of brief) aan de Dienst Aanmoedigingspremies meegedeeld worden. Onrechtmatig verkregen premies worden teruggevorderd.

Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie concreet?

Toestand voor het
thematisch verlof
Toestand tijdens het
thematisch verlof
Vlaamse aanmoedigingspremie:
bruto bedragen op 01/10/2018
Vlaamse aanmoedigingspremie:
netto bedragen op 01/10/2018
Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking minimum 75% van

een voltijdse betrekking
Je stopt volledig met werken
(minimum 75% => 0%)
€ 566,62 € 504,29
  Je gaat halftijds werken
(75% => 50%)
€ 300,14 € 267,12
Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking minstens 75 procent Je vermindert je werktijd met
20% van een voltijdse betrekking
(100% => 80%)
€ 168,24 € 149,73
Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking minimum 50% van een
voltijdse betrekking
Je stopt volledig met werken
(minimum 50% => 0%)
€ 300,14 € 267,12
Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking minimum 20%
en minder dan 50%
van een voltijdse betrekking
Je stopt volledig met werken
(minimum 20% => 0%)
€ 168,24 € 149,73

 

Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700