Social Profitsector - Voor wie

De private organisaties (in het Vlaamse Gewest en Vlaamse organisaties in Brussel) die vallen onder het toepassingsgebied van het Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit sector 2005-2011. De organisaties moeten ofwel behoren tot de Vlaamse gezondheids- en welzijnssector en Vlaamse subsidies ontvangen ofwel tot de Vlaamse socio-culturele sector behoren. De meeste organisaties die behoren tot de paritaire comités 318.02, 319.01, 329.01, 327.01 en 331 voldoen aan deze voorwaarden.

Het nummer van het paritaire comité waar jouw organisatie onder valt, kan je opvragen bij je personeelsdienst.

Beschutte en sociale werkplaatsen (paritair comité 327)

Werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen die behoren tot het omkaderingspersoneel worden beschouwd als werknemers van de social profitsector.

Mensen die niet behoren tot het omkaderingspersoneel, hebben alleen recht op de aanmoedigingspremie landingsbaan. Voor alle andere premies worden ze beschouwd als werknemers van de privé sector ( zie verder : de Vlaamse aanmoedigingspremies voor de privé sector ).

Onbepaalde duur

De premies zijn alleen bestemd voor wie een contract van onbepaalde duur heeft. Alleen als je een aanmoedigingspremie zorgkrediet wil krijgen, mag je ook een ander contract hebben.

Opgelet:

niet alle bijzonderheden en uitzonderingsgevallen worden vermeld. Alleen de tekst van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 heeft rechtskracht.

Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700