Social Profitsector - steun voor werknemers

Steun voor werknemers van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Kom je in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse aanmoedigingspremie, moet:

  • je onderneming ofwel beschikken over een federale erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering ofwel moet er een herstructureringsplan opgesteld zijn, waaruit blijkt dat de onderneming voldoet aan het criterium van 'onderneming in moeilijkheden'; het herstructureringsplan werd voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad of bij gebrek daaraan, aan de syndicale afvaardiging of bij gebrek daaraan, aan het comité voor preventie en bescherming op het werk of bij gebrek daaraan, aan de vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties. (zie: welke voorwaarden moet de werkgever vervullen?)
  • Na de arbeidsduurvermindering nog minstens 50 % werken, anders kan er geen premie worden toegekend.

Hoe lang kun je een aanmoedigingspremie krijgen?

Je kunt de premie 24 maanden krijgen voor een arbeidsduurvermindering, maar:

  • je mag geen andere tewerkstelling aanvatten of een bestaande tewerkstelling uitbreiden en geen zelfstandige activiteit hebben, tenzij je al één jaar voor je arbeidsduurvermindering zelfstandig bent in bijberoep
  • je mag geen onderbrekingsuitkering hebben in het kader van het federale tijdskrediet
  • je mag tezelfdertijd geen andere Vlaamse aanmoedigingspremie ontvangen

Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie?

Wat je moet weten over de aanmoedigingspremie:

  • De Vlaamse overheid betaalt de aanmoedigingspremie maandelijks uit omstreeks de 15e van de maand volgend op de maand waarop de premie betrekking heeft.
  • Deze bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer (laatste aanpassing op 01-10-18).
  • Op de Vlaamse aanmoedigingspremie wordt 11% bedrijfsvoorheffing ingehouden.
  • Vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de datum waarop je niet meer voldoet aan de voorwaarden tot het bekomen van de aanmoedigingspremie, verlies je het recht op de premie.
  • Elke wijziging in de persoonlijke situatie moet onmiddellijk en schriftelijk ( via e-mail, fax of brief ) aan de Dienst Aanmoedigingspremies meegedeeld worden. Onrechtmatig verkregen premies worden teruggevorderd.

Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie concreet?

Toestand voor de
arbeidsduurvermindering
Toestand tijdens de arbeidsduurvermindering Vlaamse aanmoedigingspremie:
bruto bedragen op 01/10/2018
Vlaamse aanmoedigingspremie:
netto bedragen op 01/10/2018
Je werkte gedurende het jaar voorafgaand
aan de onderbreking minimum 75%
van een voltijdse betrekking
Je gaat halftijds werken
(minimum 75% => 50%)
€ 168,24 € 149,73
Je werkt minimum 70%
van een voltijdse betrekking
Je vermindert je werktijd
met minstens 20%
van een voltijdse betrekking
€ 100,94 € 89,84
Je werkt minimum 60%
van een voltijdse betrekking
Je vermindert je werktijd
met minstens 10%
en minder dan 20%
van een voltijdse betrekking
€ 67,30 € 59,90

 

Welke voorwaarden moet de werkgever vervullen?

Elke werkgever wordt verzocht om vóór de start van de arbeidsduurvermindering contact op te nemen met de dienst Aanmoedigingspremies voor meer informatie.

Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700