Social Profitsector - loopbaankrediet

Kom je in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de aanmoedigingspremie loopbaankrediet, moet je

 • een contract hebben van onbepaalde duur,
 • je volledig tijdskrediet met onderbrekingsuitkeringen bij de RVA al hebben verkregen (een halftijds tijdskrediet geeft geen recht op de premie) en
 • je aanvraag voor de premie binnen de 6 maanden na het begin van je onderbreking indienen.  Ook wanneer er een goedkeuring is van de RVA, maar er een periode geen uitbetaling is door de RVA onderbreking zonder uitkeringen), moet de aanvraag ons bereiken binnen de 6 maanden na de start van de onderbreking.  De uitbetaling van de aanmoedigingspremie start pas vanaf het ogenblik dat de RVA een uitkering toekent.

Hoe lang kun je een aanmoedigingspremie krijgen?

De exacte duur van de aanmoedigingspremie loopbaankrediet hangt af van je gewerkte periode in de social profitsector of in een gelijkgestelde sector. Als gelijkgestelde sectoren worden beschouwd:

 • ziekenhuizen,
 • thuisverpleging,
 • revalidatiecentra,
 • rust- en verzorgingstehuizen en rusthuizen voor de opvang van bejaarden,
 • openbare instellingen voor gezinszorg,
 • openbare kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen,
 • openbare instellingen of privébedrijven die onder de bevoegdheid vallen van de Vlaamse minister voor Welzijn maar geen personeelssubsidies ontvangen.

Per vijf jaar dienst heb je recht op 3 maanden aanmoedigingspremie loopbaankrediet bij een volledig tijdskrediet, met een maximum van een jaar ( cumulatief te rekenen ). Met andere woorden:

 • na 5 jaar anciënniteit krijg je 3 maanden lang een aanmoedigingspremie,
 • na 10 jaar anciënniteit krijg je 6 maanden lang een aanmoedigingspremie,
 • na 15 jaar anciënniteit krijg je 9 maanden lang een aanmoedigingspremie,
 • na 20 jaar anciënniteit of meer krijg je 12 maanden lang een aanmoedigingspremie.

Let op: op het ogenblik dat je je tijdskrediet neemt, moet je effectief in de Vlaamse social profitsector werken en niet in een gelijkgestelde sector (bijvoorbeeld in een ziekenhuis of in de thuisverpleging).
Je kan voor of na het loopbaankrediet (maar niet tegelijkertijd) ook een andere aanmoedigingspremie aanvragen.

Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie?

Wat je moet weten over de aanmoedigingspremie:

 • De aanmoedigingspremie is gekoppeld aan het indexcijfer ( laatste aanpassing op 01-10-2018).
 • Op de Vlaamse aanmoedigingspremie wordt 11% bedrijfsvoorheffing ingehouden.
 • De Vlaamse overheid betaalt de aanmoedigingspremie maandelijks uit omstreeks de 15e van de maand volgend op de maand waarop de premie betrekking heeft
 • Vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de datum waarop je niet meer voldoet aan de voorwaarden tot het bekomen van de aanmoedigingspremie, verlies je het recht op de premie.
 • Elke wijziging in de persoonlijke situatie moet onmiddellijk en schriftelijk ( via e-mail, fax of brief) aan de Dienst Aanmoedigingspremies meegedeeld worden. Onrechtmatig verkregen premies worden teruggevorderd.

Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie concreet?

Toestand voor het
tijdskrediet
Toestand tijdens het
tijdskrediet
Vlaamse aanmoedigingspremie:
bruto bedragen op 01/10/2018
Vlaamse aanmoedigingspremie:
netto bedragen op 01/10/2018
Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking  minimum 75% van

een voltijdse betrekking
Je stopt volledig met werken
(minimum 75% => 0%)
€ 313,23 of € 483,39 € 278,77 of € 430,22
Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking minimum 50% van

een voltijdse betrekking
Je stopt volledig met werken
(50% => 0%)
€ 167,56 of € 258,53 € 149,13 of € 230,09

Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking minimum 75% van een voltijdse betrekking en stopt volledig met werken ( van minimum 75% naar 0% werken):

 • de premie bedraagt 313,23 euro bruto, d.i. 278,77 euro netto als je minstens 5 jaar anciënniteit hebt in dezelfde onderneming en dus niet alleen in de sector.
 • de premie bedraagt 483,39 euro bruto, d.i. 430,22 euro netto als je minstens 5 jaar anciënniteit hebt in de sector maar niet in dezelfde onderneming.

Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking minimum 50% van een voltijdse betrekking en stopt volledig met werken ( van minimum 50% naar 0% werken):

 • de premie bedraagt 167,56 euro bruto, d.i. 149,13 euro netto als je minstens 5 jaar anciënniteit hebt in dezelfde onderneming en dus niet alleen in de sector.
 • de premie bedraagt 258,53 euro bruto, d.i. 230,09 euro netto als je minstens 5 jaar anciënniteit hebt in de sector maar niet in dezelfde onderneming. 
Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700