Social Profitsector - Hoe aanvragen

Je kan je premie ONLINE aanvragen

Aanmoedigingspremie online aanvragen

(aanmelden met elektronische identitieitskaart + pincode of met federaal token)

Meer over het online aanvragen van je aanmoedigingspremie:

Als je een online aanvraag doet, hoef je geen bijlagen mee te sturen.

Je kan SCHRIFTELIJK een premie aanvragen met:

En een kopie van de C62 beslissingsbrief van de RVA (behalve bij de aanvraag voor de premie bij arbeidsduurvermindering in ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering).

Als je een e-mailadres invult op het aanvraagformulier, gebeurt alle communicatie omtrent het dossier via e-mail.

Je mag het papieren aanvraagformulier ook inscannen en ons via e-mail (aanmoedigingspremie@vlaanderen.be) bezorgen. Je kan vragen om dan een ontvangstbevestiging te krijgen.

Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700