Privé sector - zorgkrediet

Kom je in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor deze Vlaamse aanmoedigingspremie, moet je:

 • Tewerkgesteld zijn in het Vlaamse Gewest bij een onderneming met een sectorakkoord, bedrijfsakkoord of toetredingsakte voor de aanmoedigingspremies die neergelegd en geregistreerd is bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, en waarin een zorgkrediet wordt mogelijk gemaakt (als je daar vragen over hebt, neem je contact op met je personeelsdienst),
 • Je federale tijdskrediet (in het kader van zorg) of thematisch verlof met onderbrekingsuitkeringen al hebben verkregen. De premies worden toegekend met een terugwerkende kracht van maximum zes maanden vóór de aanvraag van de Vlaamse aanmoedigingspremie (maar ze gaan uiteraard niet vroeger in dan de begindatum van je tijdskrediet of thematisch verlof ).

Wanneer je een volledig of halftijds tijdskrediet neemt, kun je bij de Vlaamse overheid een bijkomende aanmoedigingspremie zorgkrediet aanvragen voor:

 • de bijstand of verzorging van je moeder of vader als die meer dan 70 jaar oud is,
 • de verzorging van een zwaar ziek familielid of een terminaal ziek persoon (ook van buiten de familie),
 • de zorg voor kinderen tot en met de leeftijd van 7 jaar. Voor kinderen die een handicap hebben van minstens 66 % (in het stelsel kinderbijslag) geldt tot en met 11 jaar.

Ook bij een thematisch verlof (voltijds, halftijds of 1/5) dat wordt toegekend door de RVA (ouderschapsverlof  / medische bijstand / palliatief verlof) kun je een zorgkrediet aanvragen.

Werknemers van ondernemingen die géén sectorakkoord, bedrijfsakkoord of toetredingsakte hebben, kunnen toch een Vlaamse aanmoedigingspremie krijgen als ze bij de RVA:

 • een ouderschapsverlof opnemen;
 • medische bijstand opnemen;
 • een palliatief verlof opnemen;
 • een halftijds of volledig tijdskrediet opnemen voor het verstrekken van palliatieve zorgen of voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid ( luik D van het aanvraagformulier wordt dan ingevuld door de arts );

Bij opname van een tijdskrediet eindeloopbaan is geen aanmoedigingspremie voorzien.

Hoe lang kun je een aanmoedigingspremie krijgen?

Tijdens je volledige beroepsloopbaan kun je voor de duur van maximum 1 jaar een aanmoedigingspremie zorgkrediet krijgen. Als je dat wilt, kun je voor of na het zorgkrediet ( maar niet gelijktijdig ) ook een andere aanmoedigingspremie aanvragen.

Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie?

Wat je moet weten over de aanmoedigingspremie:

 • De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid en komt bovenop de onderbrekingsuitkering die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) uitbetaalt bij tijdskrediet en thematisch verlof.
 • De aanmoedigingspremies zijn gekoppeld aan het indexcijfer ( laatste aanpassing op 01-09-2018 ).
 • Op de Vlaamse aanmoedigingspremie wordt 11% bedrijfsvoorheffing ingehouden.
 • De Vlaamse overheid betaalt de aanmoedigingspremies maandelijks uit omstreeks de 15de van de maand volgend op de maand waarop de premie betrekking heeft.
 • Vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de datum waarop je niet meer voldoet aan de voorwaarden tot het bekomen van de aanmoedigingspremie, verlies je het recht op de premie.
 • Elke wijziging in de persoonlijke situatie moet onmiddellijk aan de Dienst Aanmoedigingspremies meegedeeld worden. Onrechtmatig verkregen premies worden teruggevorderd.

Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie concreet? 

Toestand voor het tijdskrediet
of het thematisch verlof

 
Toestand tijdens het tijds-
krediet of thematisch verlof

 
Vlaamse aanmoedigingspremie:
bruto bedragen op 01/09/2018

 
Vlaamse aanmoedigingspremie:
netto bedragen op 01/09/2018

 
 Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking minimum 75%
van een voltijdse betrekking
 Je stopt volledig met werken
(minimum 75% => 0%) en je
neemt een thematisch verlof op
€ 201,89 € 179,68
    Je stopt volledig met werken
(minimum 75% => 0%) en je
neemt een tijdskrediet op
€ 201,89 179,68
   Je gaat halftijds werken
(minimum 75% => 50%) en je
neemt een thematisch verlof op
€ 134,59 € 119,79
   Je gaat halftijds werken
(minimum 75% => 50%) en je
neemt een tijdskrediet verlof op
€ 134,59 € 119,79
 Je werkte gedurende
12 maanden voorafgaand
aan de onderbreking minstens 75 procent
 Je vermindert je werktijd met 20%
van een voltijdse betrekking en je
neemt een thematisch verlof op
(Opgelet: alleen als je thematisch
verlof neemt, kun je een premie
krijgen als je je werktijd met 20%
vermindert)
€ 67,30 € 59,90
 Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking  minimum 50% van een voltijdse betrekking  Je stopt volledig met werken
(minimum 50% => 0%) en je
neemt een thematisch verlof op
€ 134,59 € 119,79
Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking minimum 50% van een voltijdse betrekking   Je stopt volledig met werken
(minimum 50% => 0%) en je
neemt een tijdskrediet op
€ 134,59 € 119,79
  Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking minder dan 50% van een voltijdse betrekking  Je stopt volledig met werken
(minimum 20% => 0%) en je
neemt een thematisch verlof op
€ 67,30 € 59,90
  Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking minder dan 50% van een voltijdse betrekking  Je stopt volledig met werken
(minimum 20% => 0%) en je
neemt een tijdskrediet op
€ 67,30 € 59,90
       

 

Als je alleen woont of uitsluitend samen met kinderen waarvan minstens 1 ten laste, krijg je 49,80 euro bruto, d.i. 44,32 euro netto boven op dat bedrag: je voegt dan een attest van gezinssamenstelling (aan te vragen bij je gemeente) bij het aanvraagformulier. Indien je van de RVA een verhoogde uitkering als alleenstaande krijgt, dien je dit attest niet bij te voegen.

Hoe kan je een toetredingsakte of bedrijfsakkoord afsluiten?

Een toetredingsakte kan worden afgesloten door bedrijven met minder dan 50 werknemers. Bij meer dan 50 werknemers dient er een bedrijfsakkoord afgesloten te worden. Hier kan je een voorbeeld terugvinden (doc / 0.02 MB) dat kan gebruikt worden om een toetredingsakte af te sluiten. 

Meer info met betrekking tot het afsluiten van een toetredingsakte of bedrijfsakkoord:

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Tel: 02  233 43 93
Fax: 02 233 48 21

Email: informatie@werk.belgie.be
Website: www.werk.belgie.be

Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700