Privé sector - voor wie

De premies gelden voor werknemers van privébedrijven in het Vlaamse Gewest, maar niet voor werknemers uit de Vlaamse social profit sector. Voor hen is een apart premiestelsel uitgewerkt ( zie verder: de Vlaamse aanmoedigingspremies voor de social profit sector).

Werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen die niet behoren tot het omkaderingspersoneel worden voor de aanmoedigingspremies ook beschouwd als werknemers van de privésector.

 

 

Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700