Privé sector - steun voor werknemers

Steun voor werknemers van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Kom je in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor deze aanmoedigingspremie, moet:

  • je tewerkgesteld zijn in het Vlaamse Gewest.
  • je onderneming ofwel beschikken over een federale erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering ofwel moet er een herstructureringsplan opgesteld zijn, waaruit blijkt dat de onderneming voldoet aan het criterium van 'onderneming in moeilijkheden'; het herstructureringsplan werd voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad of bij gebrek daaraan, aan de syndicale afvaardiging of bij gebrek daaraan, aan het comité voor preventie en bescherming op het werk of bij gebrek daaraan, aan de vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties. (zie: welke voorwaarden moet de werkgever vervullen?)
  • je onderneming heeft een sectorakkoord, bedrijfsakkoord of toetredingsakte voor de aanmoedigingspremies neergelegd en geregistreerd bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, waarin een arbeidsduurvermindering mogelijk wordt gemaakt als de onderneming in moeilijkheden of herstructurering is.
  • na de arbeidsduurvermindering nog minstens 50 % werken, anders kan er geen premie worden toegekend

Hoe lang kun je een aanmoedigingspremie krijgen?

Je kunt de premie 24 maanden krijgen voor een arbeidsduurvermindering, maar:

  • je mag geen andere tewerkstelling aanvatten of een bestaande tewerkstelling uitbreiden en geen zelfstandige activiteit hebben, tenzij je al één jaar voor je arbeidsduurvermindering zelfstandig bent in bijberoep
  • je mag geen onderbrekingsuitkering hebben in het kader van het federale tijdskrediet
  • je mag tezelfdertijd geen andere Vlaamse aanmoedigingspremie ontvangen
  • De aanmoedigingspremies zijn gekoppeld aan het indexcijfer ( laatste aanpassing op 01-09-2018).
  • Op de Vlaamse aanmoedigingspremie wordt 11% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie?

Toestand vóór de
arbeidsduurvermindering
Toestand tijdens de
arbeidsduurvermindering
Vlaamse aanmoedigingspremie:
bruto bedragen op 01/09/2018
Vlaamse aanmoedigingspremie:
netto bedragen op 01/09/2018
Je werkte gedurende het jaar voorafgaand
aan de onderbreking minimum 75% van een
voltijdse betrekking
Je gaat halftijds werken
(minimum 75% => 50%)
€ 168,24 € 149,73
Je werkt minimum 70% van een
voltijdse betrekking
Je vermindert je werktijd met
minstens 20% van een voltijdse
betrekking
€ 100,94 € 89,84
Je werkt minimum 60% van een
voltijdse betrekking
Je vermindert je werktijd met
minstens 10% en minder dan
20% van een voltijdse betrekking
€ 67,30 € 59,90

 

Welke voorwaarden moet de werkgever vervullen?

Elke werkgever wordt verzocht om vóór de start van de arbeidsduurvermindering contact op te nemen met de dienst Aanmoedigingspremies voor meer informatie. 

Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700