Privé sector - hoe aanvragen

Je kan je premie ONLINE aanvragen

Aanmoedigingspremie online aanvragen

(aanmelden met elektronische identitieitskaart + pincode of met federaal token)

Meer over het online aanvragen van je aanmoedigingspremie

Als je een online aanvraag doet, hoef je geen bijlagen mee te sturen.

Je kan SCHRIFTELIJK een premie aanvragen met:

En een kopie van de C62 beslissingsbrief van de RVA (behalve bij de aanvraag voor de premie bij arbeidsduurvermindering in ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering).

Als je een e-mailadres invult op het aanvraagformulier, gebeurt alle communicatie omtrent het dossier via e-mail.

Je mag het papieren aanvraagformulier ook inscannen en ons via e-mail (aanmoedigingspremie@vlaanderen.be) bezorgen. Je kan vragen om dan een ontvangstbevestiging te krijgen.

Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700