Openbare sector

Op 26 juli 2016 heeft de Vlaamse regering het Vlaams zorgkrediet definitief goedgekeurd.

Dit systeem komt in de plaats van de loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en startte op 2 september 2016.

De thematische verloven ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof blijven de bevoegdheid van de federale overheid en moeten worden aangevraagd bij de RVA.  De gewone loopbaanonderbreking is nu de bevoegdheid van de Vlaamse overheid en werd hervormd tot het Vlaams zorgkrediet.

Meer info over het Vlaams zorgkrediet vind je hier

De Vlaamse aanmoedigingspremie in de openbare sector werd geïntegreerd in het Vlaams zorgkrediet. Dit betekent dat er geen aanmoedigingspremies openbare sector meer worden toegekend (ook niet bovenop een thematisch verlof) voor nieuwe aanvragen of verlengingen die gestart zijn op 2 september 2016 of later. Voor onderbrekingen met startdatum 01/09/2016 kon er een aanvraag ingediend worden tot 28/02/2017.

Als je nog vragen hebt over de aanmoedigingspremies, kan je steeds contact opnemen via het gratis nummer 1700 of via aanmoedigingspremie@vlaanderen.be

 

Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700