Cijfers en jaarverslagen aanmoedigingspremie

In de rubriek cijfers en onderzoek van deze portaalsite voor werk en sociale economie vind je informatie over de monitoring van het bereik, het effect en de bestede middelen in de diverse Vlaamse maatregelen en programma’s voor werk en sociale economie, waaronder de aanmoedigingspremies. Deze monitoring kadert in de opvolging van de beheers- en samenwerkingsovereenkomsten tussen de Vlaamse Regering en de diverse verzelfstandigde agentschappen binnen het beleidsdomein werk en sociale economie: VDAB, VSAWSE, SYNTRA Vlaanderen, ESF-agentschap Vlaanderen vzw.

Jaarverslagen

Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700