Aanmoedigingspremies online - wie kan online aanvragen

Om een aanmoedigingspremie te kunnen ontvangen, moet je al een onderbrekingsuitkering van de RVA ontvangen in het kader van je loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof.

Een digitale premieaanvraag indienen, wordt beveiligd. Je kunt enkel een aanvraag indienen met een elektronische identiteitskaart of met een federaal token. Als je een elektronische identiteitskaart wilt gebruiken, heb je een kaartlezer nodig, software voor een kaartlezer en de pincode van je elektronische identiteitskaart. Meer informatie over de elektronische identiteitskaart kan je terugvinden op de eID- website van de federale overheid. De nodige informatie over de installatie van je kaartlezer en software kan je terugvinden op website http://www.kaartlezers.be

Als je een federaal token wilt gebruiken heb je een gebruikersnaam, paswoord en een burgertoken nodig. Indien je niet over een burgertoken beschikt, kan je voor meer informatie terecht op de federale portaalsite.

Concreet kan er een online aanvraag worden ingediend voor volgende aanmoedigingspremies:

Privé sector Sociale profit sector
Ouderschapsverlof Ouderschapsverlof
Palliatief verlof Palliatief verlof
Verlof voor medische bijstand Verlof voor medische bijstand

 
 

Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700