Aanmoedigingspremies online - voordelen

Aanmoedigingspremies-online is een veilige toepassing die je toelaat je premieaanvraag in te dienen. Je geniet hierdoor van volgende voordelen:

  • Snellere behandeling: De uitbetaling van je premie gebeurt tot 2 maand vroeger, als je aanvraag online werd ingediend.
  • Administratieve lastenverlaging. Aanmoedigingspremies-online maakt de aanvraagprocedure aanzienlijk eenvoudiger. Zo hoef je niet langer zelf officiële of eensluidend verklaarde attesten bij verschillende overheidsdiensten op te vragen. Het Departement Werk & Sociale Economie haalt de nodige gegevens elektronisch op.
  • Verhoogde efficiëntie. Aanmoedigingspremies-online toont je een deels vooraf ingevuld aanvraagformulier. Hierdoor hoef je enkel het online aanvraagformulier aan te vullen met gegevens die bij het Departement Werk & Sociale Economie nog niet gekend zijn.
  • Zekere ontvangst. Aanmoedigingspremies-online stuurt je onmiddellijk een ontvangstmelding wanneer de dienst aanmoedigingspremies jouw premieaanvraag heeft ontvangen.
Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700