Aanmoedigingspremies online aanvragen - stap 5

naar vorige stap | naar volgende stap

Stap 5: Invullen van het elektronisch aanvraagformulier: Tewerkstellingsgegevens aanvrager

Het invulformulier is geopend. Om jouw tewerkstellingsgegevens in te vullen, klik je op de rubriek “Tewerkstellingsgegevens aanvrager”.

Vul hier de gevraagde gegevens in. Opgelet, met effectieve plaats van tewerkstelling wordt de plaats bedoeld waar je effectief jouw arbeid verricht. Dit kan de hoofdzetel zijn of een vestiging. Indien je hierover vragen hebt, neem je best contact op met jouw personeelsdienst.

De velden aangeduid met een sterretje (*) zijn verplicht in te vullen.

Vervolgens moet je de contractuele gegevens invullen.

 • Met welk arbeidscontract ben je tewerkgesteld in de onderneming/instelling vóór de start van de onderbreking (uur per week).
  Hier vul je het aantal uren in dat is opgenomen in je arbeidscontract. Hierbij hoef je geen rekening te houden met onderbrekingen die worden gelijkgesteld met dienstactiviteit (loopbaanonderbreking, verlof voor verminderde prestaties, ...).
 • Hoeveel bedraagt de voltijdse arbeidsregeling binnen je organisatie (uur per week).
  Hier vul je het aantal uren in dat in de onderneming als voltijds wordt beschouwd.
 • Met welk arbeidscontract ben je tewerkgesteld in de onderneming/instelling na de start van de onderbreking (uur per week)
  Hier vul je het aantal uren in dat je nog effectief werkt na de start van je tijdskrediet/loopbaanonderbreking.
 • Hoeveel bedraagt de voltijdse arbeidsregeling binnen je organisatie (uur per week).
  Hier vul je nogmaals het aantal uren in dat in de onderneming als voltijds wordt beschouwd.

Bijvoorbeeld: Je gaat 4/5 (80%) werken in het kader van een ouderschapsverlof. Je werkte voordien voltijds. In je onderneming bedraagt de voltijdse werktijd 38 uren per week. Dan vul je in:

1. 38u
2. 38u
3. 30,4u
4. 38u

Vergeet niet aan te vinken dat je verklaart dat de ingevulde gegevens correct zijn, het Departement Werk en Sociale Economie de echtheid ervan mag nagaan, en je elke wijziging in je persoonlijke situatie onmiddellijk zal meedelen.

 

naar vorige stap | naar volgende stap

Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700