Aanmoedigingspremies online aanvragen - stap 1

volgende stap

Stap 1: Wie kan een elektronische aanmoedigingpremie aanvragen?

Om een aanmoedigingspremie te verkrijgen, moet je reeds een onderbrekingsuitkering van de RVA ontvangen in het kader van je loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof.

Wanneer je jouw premieaanvraag elektronisch indient zonder een onderbrekingsuitkering te ontvangen, zal je automatisch een bericht ontvangen waarin wordt gesteld dat je aanvraag niet ontvankelijk is.

Een digitale aanvraag indienen is beveiligd. Je kunt enkel een aanvraag elektronisch indienen met een elektronische identiteitskaart of met een federaal token. Alle instructies over het aanmelden, vind je terug op de aanmeldpagina.

 

volgende stap

Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700