Aanmoedigingspremies online - basis

Heel wat burgers geven de voorkeur aan online contacten met de overheid. Om een betere en snellere dienstverlening aan te bieden evenals de eigen werking te optimaliseren, zet het Departement Werk & Sociale Economie sterk in op een krachtige ICT en e-government aanpak. Vertrekkend vanuit deze opzet werd de mogelijkheid gecreëerd om via het internet je premieaanvraag in te dienen op een eenvoudige manier.

Alle gegevens die je de Dienst Aanmoedigingspremies via het internet bezorgt, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Ze worden uitsluitend gebruikt om na te gaan of je in aanmerking komt om een premie te ontvangen.Je hebt het recht om alle door de dienst verzamelde gegevens op te vragen en indien nodig te laten verbeteren.

Bij betwisting van ontvangst van een digitale aanvraag geldt de ontvangstmelding waarin de ontvangstdatum vermeld staat als bewijs van de ingediende aanvraag.

Deze website valt onder dezelfde voorwaarden als de portaalsite http://www.vlaanderen.be.

 

Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700