Aanmoedigingspremies

Als je een tijdskrediet of een loopbaanonderbreking neemt, krijg je van de RVA een onderbrekingsuitkering voor de volledige duur van de loopbaanonderbreking. Die uitkering kan aangevuld worden met een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid.

 
Naar gelang de sector waar je tewerkgesteld bent, verschilt de regeling. Per sector vind je hier meer info:
 

Nieuw - fiscaal attest downloaden via https://wse-loket.vlaanderen.be

Nieuw - Vlaams opleidingskrediet

In het kader van de hervorming van de opleidingsincentives wordt het opleidingskrediet in de privé- en social profitsector hervormd vanaf 1 september 2019.

Het vernieuwde Vlaams opleidingskrediet brengt volgende aanpassingen met zich mee (de basis blijft uiteraard het federaal tijdskrediet met motief opleiding):

1. Om recht te geven op het Vlaams opleidingskrediet moet de opleiding aan verschillende voorwaarden voldoen:

2. Onderscheid scholingsgraad

 • Kort- en middengeschoolden kunnen een Vlaams opleidingskrediet aanvragen voor de opleidingen die aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen
 • Hooggeschoolden kunnen enkel een Vlaams opleidingskrediet aanvragen als de opleiding gevolgd wordt ikv loopbaanbegeleiding (opgenomen in je persoonlijk ontwikkelingsplan)

3. Hoogte van de premie

 • Het wordt mogelijk om ook bij 1/5de onderbreking een Vlaams opleidingskrediet aan te vragen
 • De bedragen gaan omhoog:
  • Het gaat om 566,62 euro bruto (504,29 euro netto) bij volledige onderbreking
  • Het gaat om 300,14 euro bruto (267,12 euro netto) bij halftijdse onderbreking
  • Het gaat om 168,24 euro bruto (149,73 euro netto) bij vermindering met 1/5
  • Alleenstaanden krijgen een extra premie van 49,80 euro bruto (44,32 euro netto)

4. De maximumduur wordt opgetrokken overeenkomstig het tijdskrediet met motief opleiding

5. In de privé-sector is geen sector-, bedrijfsakkoord of toetredingsakte meer vereist waarin het opleidingskrediet voorzien is

6. Overgangsregeling

Indien de opleiding niet aan de nieuwe voorwaarden voldoet en deze werd reeds voor 1 september 2019 gevolgd, kan het dossier nog verlengd worden (maximaal tot 30/06/2021).

Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700