Online diensten

Aanmoedigingspremies

Als je een tijdskrediet of een loopbaanonderbreking neemt, krijg je van de RVA een onderbrekingsuitkering voor de volledige duur van de loopbaanonderbreking. Die uitkering kan aangevuld worden met een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid.

Naar aanmoedigingspremies

Toelatingen tot arbeid - via gecombineerde vergunning of via arbeidskaart

Over de categorieën en de bijhorende voorwaarden waaronder buitenlandse werknemers in het Vlaamse Gewest kunnen worden tewerkgesteld.

Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Beroepskaarten

Over de voorwaarden waaronder buitenlandse zelfstandigen in Vlaanderen en in België beroepsactiviteiten kunnen doen.

Naar beroepskaarten

e-Subsidieloket WSE

Voor de toepassing Betaal- & Prestatiestaten Tewerkstellingsprogramma's (prestaties doorgeven en betaalstaten downloaden) en de toepassing Subsidiëring Beschutte Werkplaatsen (prestaties doorgeven en subsidierapporten downloaden).

Naar het e-Subsidieloket WSE

Erkenning uitzendbureaus

Private arbeidsbemiddelaars zoals selectiebureaus, wervingbureaus, artiestenbureaus, outplacementbureaus, executive searchers, headhunters en sportmakelaar kunnen hun diensten op de Vlaamse arbeidsmarkt aanbieden zonder een erkenning. Enkel voor uitzendkantoren blijft die verplichting van erkenning bestaan.

ESF-oproepen

Deze website wil je in kort bestek duidelijk maken wat je onder een projectoproep mag verstaan, hoe je een oproepdossier indient, welke oproepen momenteel lopen, aangevuld met getuigenissen van eerdere indieners en alle contactinformatie en nuttige links.

Naar ESF-oproepen

Vlaamse Dienstencheques

Vlaamse Dienstencheques zijn een betaalmiddel waarmee u iemand kunt betalen voor huishoudelijk werk bij u thuis.

Sinds 1 juli 2014 zijn de dienstencheques een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Tot 31 december 2015 blijft de RVA het systeem beheren en blijft de bestaande federale regelgeving van kracht. Vanaf 1 januari 2016 zijn de drie gewesten bevoegd voor de opvolging en uitvoering van de dienstencheques. Wat betekent dat voor u in de praktijk?