03 oktober 2017

Vlaanderen telt eind september 217.310 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 12.417 of 5,4% minder dan een jaar eerder. De Vlaamse werkloosheid daalt nu al meer dan 2 jaar aan een stuk. Ook de allochtone werkloosheid neemt af met 1,5%.

29 september 2017

Vlaanderen is klaar voor het nieuwe wijk-werken, waarbij werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tijdelijk werkervaring kunnen opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. Het is de omvorming van het bestaande PWA-systeem naar een activerend werkgelegenheidsinstrument. Op voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters keurde de Vlaamse Regering vandaag de praktische uitrol goed van het nieuwe systeem, dat van start zal gaan op 1 januari 2018.

20 september 2017

Discriminatie op het werk zit soms in een klein hoekje. Een ongepaste opmerking, een niet-zo-grappig grapje… Het is gauw gebeurd. De Vlaamse overheid en de Vlaamse sociale partners willen het onderwerp aankaarten via een bewustmakingscampagne. 

15 september 2017

Op voorstel van minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Werk Philippe Muyters keurde de Vlaamse Regering vandaag het decreet duaal leren en werken goed. Vanaf 1 september 2018 start de uitrol over heel Vlaanderen. Jongeren krijgen een brede vorming in combinatie met een ruime opleiding op de werkvloer en halen zo hun diploma. Duaal leren en werken is één van de maatregelen om de ongekwalificeerde uitstroom uit het secundair onderwijs tegen te gaan, het beroeps- en technisch onderwijs te versterken en de praktische kennis van bedrijven mee te nemen in het onderwijs.

04 september 2017

Eind augustus telt Vlaanderen 227.882 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 13.740 of 5,7% minder dan een jaar eerder. Ook de allochtone werkloosheid neemt af met 1,1%.

Pagina's