02 februari 2018

Eind december telde Vlaanderen 209.027 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 13.228 of 6% minder dan een jaar eerder. Al 30 maanden op rij daalt de Vlaamse werkloosheid. Ook de allochtonen doen het zondermeer goed met een daling van 3,9%.

 
31 januari 2018

In uitvoering van het regeerakkoord werken we met de beleidsdomeinen Werk en Sociale Economie enerzijds en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin anderzijds aan de optimale participatie van personen met medische, mentale, psychische, psychiatrische en sociale problemen, indien mogelijk op de arbeidsmarkt. Om onderbescherming van deze doelgroep tegen te gaan lanceert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen lanceert een projectoproep.

30 januari 2018

In een snel veranderende economie en arbeidsmarkt zijn vaardigheden van doorslaggevend belang. Daarom is Vlaanderen – op voordracht van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters – gestart met het ontwikkelen van een Vlaamse skills strategie. Die benadering wil Vlaanderen een strategische aanpak aanreiken om tot een lerende economie te komen waarin talent optimaal benut en ingezet wordt.

26 januari 2018

Gisteren stelde Carrefour zijn herstructureringsplan voor, waardoor 1.233 banen in België op de helling komen te staan. Naar aanleiding van die verklaring en op initiatief van Brussels minister van Tewerkstelling Didier Gosuin vond er op 26 januari 2018 een crisisvergadering plaats tussen hem en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters, Waals minister van Werk Pierre-Yves Jeholet en de vertegenwoordigers van de overheidsinstellingen voor Tewerkstelling en Opleiding.

10 januari 2018

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gaat met de Vlaamse werkgevers Voka en Unizo een pact afsluiten om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Het pact omvat engagementen van zowel de overheid als de werkgevers. 

Pagina's