01 december 2017

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft de Vlaamse Regering vandaag het ontwerpdecreet duaal leren goedgekeurd. Via een gefaseerde uitrol, waarbij volgend schooljaar 55 studierichtingen duaal worden aangeboden,  wordt de implementatie van duaal leren als volwaardige leerweg tegen 1 september 2019 voorbereid in het technisch, beroeps- en buitengewoon onderwijs.

24 november 2017

Dit rapport biedt inzicht in de totale tewerkstellingscijfers in de Vlaamse sociale economie in 2016 en in de vertegenwoordiging van de verschillende doelgroepen in de individuele maatregelen.

21 november 2017

De Vlaamse minister bevoegd voor Werk heeft zopas de twee deelrapporten van het VIONA-project ‘De rol en impact van de arbeidsbemiddelaar in het nieuwe begeleidingsmodel van de VDAB’ (HIVA) vrijgegeven.

07 november 2017

Vlaanderen telt eind oktober 209.253 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 11.667 of 5,3% minder dan een jaar eerder. De Vlaamse werkloosheid daalt onafgebroken sinds augustus 2015, nu al meer dan 2 jaar aan een stuk. Ook de allochtone werkloosheid neemt af met 1,6%.

26 oktober 2017

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft aan VDAB gevraagd een actieplan op te stellen om de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Er staan steeds meer vacatures open en het aantal werkzoekenden daalt al meer dan 2 jaar. Het wordt steeds moeilijker om de gezochte competenties te vinden. Met 3 maatregelen wil de VDAB nu een versnelling hoger schakelen.

Pagina's