05 juni 2018

Het Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) is een internationaal vergelijkend onderzoek waarbij personen tussen 16 en 65 jaar uitvoerig getest worden op geletterdheid, gecijferdheid en probleemoplossend vermogen. PIAAC levert ook informatie op over de mate waarin deze en andere vaardigheden gebruikt worden op het werk. Het onderzoek peilt verder ook naar sociale en emotionele vaardigheden die een invloed hebben op het maatschappelijk functioneren en op het succes op de arbeidsmarkt.

04 juni 2018

Eind april telde Vlaanderen 184.800 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 16.962 of 8,4% minder dan een jaar eerder. De recorddaling van vorige maand (7,7%) wordt opnieuw verbroken.

In elke leeftijdscategorie, voor elk studieniveau en bij elke werkloosheidsduur: overal daalt opnieuw de Vlaamse werkloosheid. De kortdurige werkloosheid (-1 jaar) daalt met 11%. De groep tussen 1 en 2 jaar daalt met 9,4% en de zeer langdurige werkloosheid (+2 jaar) daalt met 3,8%. Ook de allochtone werkloosheid blijft verder dalen met 6,6%.

16 mei 2018

De Vlaamse minster bevoegd voor Werk heeft drie nieuwe VIONA-projectoproepen goedgekeurd. Het betreft één O&O-opdracht (Evaluatie van het Vlaams doelgroepenbeleid) en twee studieopdrachten ('E-learning in Vlaanderen' en 'Terugverdieneffecten van het dienstenchequestelse'). De onderzoeksinstellingen hebben tot maandag 11 juni 2018 om 13u de tijd om hun voorstellen in te dienen.

04 mei 2018

Vanaf 1 september 2019 zal duaal leren ook mogelijk zijn in het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO). Dat heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Werk Philippe Muyters goedgekeurd. Met deze beslissing zullen ook jongeren in het buitengewoon onderwijs meer dan nu kunnen leren op de werkvloer.

02 mei 2018

Eind april telde Vlaanderen 192.764 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 16.408 of 7,8% minder dan een jaar eerder. Dat is de sterkste daling van het afgelopen jaar.

Pagina's